Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2011

phaedrus-k

February 17 2011

phaedrus-k

February 16 2011

phaedrus-k
phaedrus-k

February 15 2011

phaedrus-k
Reposted fromula ula viaanks anks
phaedrus-k
4939 a26a
his new girlfriend
Reposted frommuzaturpistow muzaturpistow viaanks anks
2854 fced
Reposted fromprobablymy probablymy viakerri-m kerri-m
phaedrus-k
1939 ee24
Reposted frommajkey majkey viakerri-m kerri-m
phaedrus-k

Wyrok na odwlekanie

Leo Babauta podał następujący przepis na zerwanie z odwlekaniem:

  1. Po pierwsze upewnij się, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chcesz daną rzecz zrobić. Serio - nie pomijaj tego kroku.
  2. Zdążaj prosto do celu - nie kombinuj z narzędziami, formatowaniem, czymkolwiek - po prostu weź się do roboty.
  3. Niech to będzie pierwsza rzecz, którą zaczniesz dziś robić - jeszcze przed sprawdzeniem poczty elektronicznej i innymi zadaniami.
  4. Usuń wszystko, co przeszkadza ci przystąpić do działania. Odłącz Internet.
  5. Po prostu zacznij. Skocz na główkę, żeby przełamać barierę wewnętrznego oporu.
  6. Powiedz sobie, że na początek zajmiesz się tą i tylko tą rzeczą przez 10 minut.
  7. Na szczycie swojej listy "do zrobienia" umieść zadanie, do którego jeszcze bardziej boisz się zabrać.
  8. Doszukaj się czegoś ekscytującego w tym, co masz zrobić.
  9. Zapomnij o doskonałości. Po prostu zacznij działać, a poprawki zostaw na później.
  10. Jeśli nadal masz chęć odwlekać, zastanów się jeszcze raz, czy naprawdę chcesz daną rzecz zrobić. Może wcale nie warto albo nie jest to aż tak ważne, jak się wydawało?

A gdy wszystko zawiedzie, zdrzemnij się, pójdź na spacer albo zastygnij w bezruchu. Życie nie polega na gonitwie i produktywności za wszelką cenę. Rób mniej.

Reposted fromnotitle notitle viakerri-m kerri-m
phaedrus-k
phaedrus-k
Reposted fromkerri-m kerri-m
phaedrus-k
8197 b40d
Reposted fromszatatan szatatan viakerri-m kerri-m
phaedrus-k
phaedrus-k
Reposted fromanks anks

February 11 2011

phaedrus-k
Reposted fromanks anks
phaedrus-k
Reposted fromragis ragis viaanks anks
phaedrus-k
Reposted fromanks anks
phaedrus-k
4753 ca37
Reposted fromczerski czerski viaanks anks

February 01 2011

cats wallpaperfreshome05 funny vinyl stickers for crazy cat loverscats wallpaperfreshome01 funny vinyl stickers for crazy cat lovers

cats wallpaperfreshome04 funny vinyl stickers for crazy cat lovers

cats wallpaperfreshome03 funny vinyl stickers for crazy cat lovers

cats wallpaperfreshome02 funny vinyl stickers for crazy cat lovers cats wallpaperfreshome14 funny vinyl stickers for crazy cat lovers cats wallpaperfreshome12 funny vinyl stickers for crazy cat lovers cats wallpaperfreshome11 funny vinyl stickers for crazy cat lovers cats wallpaperfreshome10 funny vinyl stickers for crazy cat lovers cats wallpaperfreshome09 funny vinyl stickers for crazy cat lovers cats wallpaperfreshome08 funny vinyl stickers for crazy cat lovers cats wallpaperfreshome07 funny vinyl stickers for crazy cat lovers cats wallpaperfreshome06 funny vinyl stickers for crazy cat lovers
Reposted fromtrends trends viakr-lik kr-lik

January 29 2011

phaedrus-k
Y powinno być indeksowane numerem osoby (różne szerokości laptopów). Czyli zamiast X*Y powinno być $\sum_i=1^X Y_i$.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl